Profile Photo
सौ. भीमाबाई संपत जोंधळे

पुस्तकांची आई
प्रेरणा आणि मार्गदर्शक
संपर्क : 7588195577

Profile Photo
श्री. प्रविण संपत जोंधळे

अध्यक्ष : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
संपादक : अक्षरबंध मासिक
प्रकाशक : अक्षरबंध प्रकाशन
संपर्क : 9922946622

Profile Photo
श्री. सप्तर्षी अर्जुन माळी

उपाध्यक्ष : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
कार्यकारी संपादक : अक्षरबंध मासिक
संपर्क : 9850697940

Profile Photo
श्री. डॉ साईनाथ लक्ष्मण बागडे

सचिव : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
संपर्क : 9373934777

Profile Photo
सौ. सुवर्णा निलेश घुगे

खजिनदार : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
संपर्क : 8329147332

Profile Photo
सौ. कल्याणी साईनाथ बागडे

सदस्य : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
समन्वयक : अक्षरबंध मासिक
संपर्क : 9922946659

Profile Photo
श्री. डॉ गणेश जगन्नाथ मोगल

सदस्य : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
संपर्क : 9970333527

Profile Photo
श्री. योगेश सुभाष विधाते

सदस्य : अद्वैत अक्षरबंध प्रतिष्ठान
संपर्क : 9637707744