नवीन नोंद करा

literary
नाव : सौ.कविता अंबादास पाचंग्रे
गाव : पुणे
ओळख : कादंबरीकार
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 3
फोन : 9260643143
pachangrekavita@gmail.com
literary
नाव : डॉ. संभाजी आण्णू शिंदे
गाव : नाशिक रोड
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 4
फोन : 9822346156
rajesambhaji.shinde983@gmail.com
literary
नाव : प्रोफेसर डॉ प्रमोद भीमराव गारोडे
गाव : "कमलकुंज",29, गोवर्धन विहार, परतवाडा, जि अमरावती-444805
ओळख : कवी , समीक्षक, संकीर्ण
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 45
फोन : 9405427062
drpramodgarode1976@gmail.com
literary
नाव : अण्णा प्रल्हादराव वैद्य
गाव : अमरावती
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 0
फोन : 9420125681
annavaidya121@gmail.com
literary
नाव : प्रा. डॉ. संतोष विष्णू चतुर
गाव : दारव्हा
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9422816226
santoshchatur78@gmail.com
literary
नाव : अजय अंबादासपंत देशपांडे
गाव : वरूड
ओळख : 
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 10
फोन : 9527673067
ajaydeshpandewarud@gmail.com
literary
नाव : Brijkumar Parihar
गाव : Nashik
ओळख : कथाकार, अनुवादक, संकीर्ण
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 0
फोन : 9011374300
pbrijkumar@gmail.com
literary
नाव : कैलास संतोष भामरे
गाव : लासलगाव ता. निफाड जि. नाशिक
ओळख : कवी , ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9420727288
kailasbhamare08@gmail.com
literary
नाव : हेमंत राजाराम
गाव : डोंबिवली
ओळख : कवी
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 8169719389
hemantrk1612@gmail.com
literary
नाव : ऋता मनोज ठाकूर
गाव : अहमदनगर
ओळख : कवी , समीक्षक, ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 93 71 83 96 25
ruta.vijayarv@gmail.com