नवीन नोंद करा

literary
नाव : अजय अंबादासपंत देशपांडे
गाव : वरूड
ओळख : 
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 10
फोन : 9527673067
ajaydeshpandewarud@gmail.com
literary
नाव : Brijkumar Parihar
गाव : Nashik
ओळख : कथाकार, अनुवादक, संकीर्ण
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 0
फोन : 9011374300
pbrijkumar@gmail.com
literary
नाव : कैलास संतोष भामरे
गाव : लासलगाव ता. निफाड जि. नाशिक
ओळख : कवी , ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9420727288
kailasbhamare08@gmail.com
literary
नाव : हेमंत राजाराम
गाव : डोंबिवली
ओळख : कवी
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 8169719389
hemantrk1612@gmail.com
literary
नाव : ऋता मनोज ठाकूर
गाव : अहमदनगर
ओळख : कवी , समीक्षक, ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 93 71 83 96 25
ruta.vijayarv@gmail.com
literary
नाव : डॉ. विजया बा. काकडे
गाव : बुलढाणा
ओळख : कथाकार
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 3
फोन : 9423722179
vb.kakde1@gmail.com
literary
नाव : Prof Dr. Vinod Deochand Rathod
गाव : Uran Islampur
ओळख : कवी , समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 5
फोन : +919423272404
rvinod2404@gmail.com
literary
नाव : प्रा. उल्हास सुधाकर मोगलेवार
गाव : नागपूर
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 7
फोन : 9822568439
ulhasmoglewar67@gmail.com
literary
नाव : अरुण वि.देशपांडे
गाव : बावधन(बु)-पुणे- 411021
ओळख : कवी , कथाकार, समीक्षक, कादंबरीकार, बालसाहित्यिक, ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 75
फोन : 9850177342
arumvdeshpande@gmail.com
literary
नाव : राजेंद्र दत्तात्रय थोरात
गाव : वारजे,पुणे
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 5
फोन : 9850017495
rajethorat@gmail.com