साहित्यिक कोष

अक्षरबंध प्रतिष्ठानच्या वतीने साहित्यिकांची माहिती संकलित करीत आहोत. साहित्यिकांना व त्यांच्या साहित्यकृतींना या व्यासपीठाद्वारे विविध संस्था, वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचा मानस आहे. खालील रकान्यात आपली माहिती केवळ मराठीत (युनिकोड) भरावी, धन्यवाद.